kursmedicin01

Nationella kurser inom
allmänmedicin

Digitala kurser On-line 
 

KursMedicin är oberoende av utomstående
intressenter.och granskade av 
Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM) 

Verksamheten avslutad

Efter mer än trettio års kursgivning med bland annat ”Å se´n då?”-kursen har vi nu beslutat avsluta kursverksamheten i Kursmedicin AB.
Vi tackar för alla fina stunder med våra allmänläkarkollegor live eller on line.

Rolf är fortsatt nåbar på rolf@kursmedicin.se

Från vänster:  Ingmar Lönquist, Michael Nyberg, Daniel Hellner - - - Från höger:  Lisa Brandin, Rolf Svensson, Kent Karlsson

Kursmedicin AB

Kursmedicin AB som registrerades 2015 utvecklades ur föregångare där historien börjar i mitten av 1980-talet, då som beslutstöd åt vårdcentralen i Habo.
Genom åren har vi huvudsakligen arbetat med utveckling av två kurser:

  • Å se´n då? Laboratoriediagnostik i allmänmedicin som ger råd om utredning av  vanliga frågeställningar inom allmänmedicin som diagnostik inom thyreoideasjukdom, leversjukdom, hematologi, gastroenterologi, inflammation.
  • Vardagskardiologi för allmänläkare som behandlar diagnostik och behandling inom de vanligast förekommande frågeställningarna inom kardiologi på VÅC som EKG-diagnostik, koronarsjukdom, hjärtsvikt, bröstsmärta, arytmier m.m.

Vi är mycket glada över att våra kurser har varit efterfrågade och uppskattade genom åren och den stimulerande dialog vi fått ha med kollegor inom allmänmedicin.

Rolf Svensson, Ingmar Lönnquist, Michael Nyberg