kursmedicin01

Nationella kurser inom
allmänmedicin

Digitala kurser On-line 
med Zoom

KursMedicin är oberoende av utomstående intressenter.
Kurserna är granskade av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)

Efter alla år slutar vi med utbildningarna.
Sista kurserna blir i november 2023.

Kurser hösten 2023

Å se´n då…
Praktisk allmänmedicinsk labdiagnostik

Datum: tisdag 21 nov 2023 
Tid: 8:30 - 17:00
Arrangör: KursMedicin
Granskning: SFAM 
Kursen sker digitalt i realtid On-line via Zoom

Vardagskardiologi
 

Datum: onsdag-torsdag 22 och 23 nov 2023
Tid: 8:30 - 17.00 och 8:30 - 16:30
Arrangör: KursMedicin
Granskning: SFAM 
Kursen sker digitalt i realtid On-line via Zoom