kursmedicin01

Nationella kurser inom
allmänmedicin

Digitala kurser On-line 
med Zoom

KursMedicin är oberoende av utomstående
intressenter.
Kurserna är granskade av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM)

 

Kurser våren 2023

Å se´n då…
Praktisk allmänmedicinsk labdiagnostik

Datum: tisdag 9 maj 2023 
Tid: 8:30 - 17:00
Arrangör: KursMedicin
Granskning: SFAM 
Kursen sker digitalt i realtid On-line via Zoom

Vardagskardiologi
 

Datum: onsdag-torsdag 10 och 11 maj 2023
Tid: 8:30 - 17.00 och 8:30 - 16:30
Arrangör: KursMedicin
Granskning: SFAM 
Kursen sker digitalt i realtid On-line via Zoom