kursmedicin01

Nationella kurser inom
allmänmedicin

OBS! 
Digitala kurser On-line
under pandemin

KursMedicin är oberoende av utomstående
intressenter och kurserna sker i samverkan med
Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM).

 

Kurser våren 2020

"Nya"  Å se´n då…
Praktisk allmänmedicinsk labdiagnostik

Datum: tisdag 26 maj 2020
Tid: 8:30 - 17:00
Arrangör: KursMedicin / SFAM
Kursen sker digitalt On-line

Vardagskardiologi
 

Datum: onsdag-torsdag 27 och 28 maj 2020
Tid: 9:15 - 17:00 och 8:30 - 15:30
Arrangör: KursMedicin / SFAM
Kursen sker digitalt On-line