kursmedicin01

Å se´n då…
Praktisk labutbildning för allmänläkare

Dr Rolf Svensson, specialist i internmedicin

Nya Webb-Appen bygger på den mångåriga kursen ”Å se´n då”.

Inriktningen är praktisk utredning av invärtesmedicinska tillstånd inom allmänmedicin.

Syftet är att utveckla förmågan att välja och tolka laboratorieprover.
Appen används ofta som beslutsstöd i den kliniska vardagen.

Ladda ner...

Appen är gratis och fri att använda.

Under seminariedagarna får deltagarna också en bok med samma bild- och textmaterial som i appen.

Ladda ner Appen här >> 
Fungerar  i  alla enheter - telefoner, läsplattor eller datorer - oberoende av operativsystem. 
Lägg till på hemsäkärmen eller lägg ett bokmärke så  har du den tillgänglig enkelt och smidigt.