kursmedicin01

Om oss

Den egna professionella utvecklingen är viktig i läkaryrket. 
Inom många medicinska specialiteter har idag möjligheten till fortsatt vidareutbildning försämrats -  inte minst inom allmänmedicin. 


Med KursMedicin erbjuder vi kurser och seminarier som utgår från allmänläkarnas behov - det gäller både för ST-läkare och allmänmedicinska specialister.

KursMedicins kurser är granskade av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM). 

Vision

Förmedla uppdaterade, praktiska kunskaper för det vardagliga arbetet på vårdcentralen

Granskad av SFAM

Välkommen till oss

Michael, Rolf och Ingmar
Michael, Rolf och Ingmar


Ingmar Lönquist har mångårig erfarenhet som distriktsläkare och som allmänmedicinsk fortbildare. Tidigare har han varit chef för KursDoktorn. Han har också varit studierektor.

Rolf Svensson har lång erfarenhet av arbete inom akutmedicin och allmän internmedicin. Han har i åratal jobbat med fortbildning inom såväl intermedicin som allmänmedicin. Han är främst känd bland svenska allmänläkare för ”Å se´n då”-utbildningarna.

Michael Nyberg jobbar som IT-konsult. Han undervisar också i datakunskap.